f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 24. 9. 2008

MATERIÁL čís. 104 / Náměstí Dr. Edvarda Beneše v Moravské Ostravě - prodej pozemků za účelem zastavění
RNDr. Ženatý, Ph.D., ve svém úvodním slově sdělil, že v souvislosti s tímto materiálem nebyla na jednání předsedů politických kubů shoda o pořadí. Proto navrhuje tento systém hlasování: jako první bod konstatujeme, že jsme projednali všechny nabídky, které byly předloženy, pak bychom hlasovali o konstatování, že se dále budeme věnovat jen třem nabídkám, a to společné nabídce společností AMÁDEUS REAL a.s. a OSTRAVICA FASHION, a.s., jako druhé společnosti Quinlan Private Golub s.r.o., C21 DUO s.r.o. jako třetí. Navrhuje losování o pořadí, v jakém bude o jejich návrzích hlasováno. Po vylosování pořadí se bude hlasovat o jednotlivých nabídkách. V případě, že v první sérii hlasování bude dosaženo minimálně 28 hlasů pro některou ze tří společností, bude tato společnost na prvním místě. V případě, že by žádná společnost v prvním hlasování nedosáhla 28 hlasů, postoupily by do druhého kola dvě společnosti, které dosáhly vyšší počet hlasů.
 
Diskuse:
Ing. Novák – požádal Ing. arch. Sedleckého o upřesnění vyjádření Národního památkového ústavu v příloze k tomuto materiálu.
Ing. arch. Sedlecký – památkový ústav v závěru svého posudku uvádí, že žádný z předložených návrhů nepovažují beze zbytku za schopný okamžité realizace a že všechny si vyžádají úpravy, ať zvítězí kterákoli společnost. Jádrem problému, který tam oni cítí, je výška zástavby a vztah nové zástavby ke stávajícím dominantám v této oblasti, z nichž za nejvážnější považují objekt centrály České spořitelny. Způsob, jak tento problém řešit, naznačují v tom, že budou při dalším rozpracovávání kterékoliv z těchto hodnocených nabídek tlačit na snížení výšky zástavby v ploše po německém domě.
Ing. Kajnar se otázal Ing. arch. Sedleckého, zda on sám považuje navrženou výšku zástavby za nějakým způsobem omezující pro okolní objekty.
Ing. arch. Sedlecký – osobně názor památkového ústavu nesdílí. Je možno vidět tento problém úzce konzervativním způsobem, na druhou stranu odvážnější přístupy k tomuto problému nejsou ve světě ojedinělé nebo neznámé.
Ing. Kajnar dal paní Bezděkové vybrat ze tří připravených a zalepených obálek s názvy tří výše uvedených společností první obálku.
Ing. Kolařík se přihlásil s technickou poznámkou, aby tato procedura byla dříve, než přistoupíme k losování, schválena hlasováním. 

Hlasováno o proceduře losování, hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.  Schváleno.

Následovalo losování, paní Bezděková jako první společnost vylosovala společnosti AMÁDEUS REAL a.s. a OSTRAVICA FASHION, a.s., jako druhou společnost Quinlan Private Golub s.r.o., jako třetí společnost C21 DUO s.r.o.

Hlasováno o společnostech AMÁDEUS REAL a.s. a OSTRAVICA FASHION, a.s., tj. prvním místě, hlasovalo 42 pro, 2 proti, 4 se zdrželi hlasování. Schváleno.

Na druhé místo bylo hlasováno o společnosti Quinlan Private Golub s.r.o., hlasovalo 23 pro, 5 proti, 24 se zdrželi hlasování. Neschváleno.

Hlasováno o společnosti C21 DUO s.r.o. na druhé místo, hlasovalo 37 pro, 1 proti, 12 se zdrželi hlasování. Schváleno.

Hlasováním bylo určeno toto pořadí
1. místo AMÁDEUS REAL a.s., OSTRAVICA FASHION, a.s.
2. místo C21 DUO s.r.o. 
3. místo Quinlan Private Golub s.r.o.
a toto pořadí bylo doplněno do 2. bodu navrženého usnesení, o kterém jako celku dal primátor Ing. Kajnar následně hlasovat. Hlasovalo 46 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování. Bylo přijato usnesení čís. 1344/20.Petiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava