f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Dopis E. Tošenovského K. Kolkovi

Otevřený dopis z roku 2000 tehdejšího primátora Ostravy, Evžena Tošenovského.

Pane Kamile Kolku,

 

obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem, abych Vám jednak odpověděl na Vaše nedávné dopisy, a také, abych vnesl trochu světla do případu havárie v Módním domě Ostravica-Textilia, která již více než čtyři měsíce obtěžuje život občanů i návštěvníků města Ostravy.

K havárii – zřícení částí stropů tří podlaží – došlo dne 7.dubna 2000 kvůli neodborné práci stavebních dělníků najatých Vámi statutárně zastupovanou firmou, kteří porušili vnitřní nosné prvky objektu. Konstatuji, že se jednalo o klasický případ „černé stavby“, realizované bez jakéhokoliv stavebního povolení či ohlášení. Za pozornost stojí i bezprostřední reakce zúčastněných pracovníků, kteří nejrpve odklidili z chodníku trosky rozbitého okna vypadlého i s rámem, a pak bránili ve vstupu do objektu policii i hasičům přivolaným náhodným kolemjdoucím. Jen šťastnou shodou okolností tehdy pod sutinami nezůstal nikdo z dělníků, prodavačů či zákazníků, kterých bylo v obchodním domě v době havárie několik desítek, a ani hodiny po havárii nebyl nikdo schopen říci, zda na stavbě někdo nezůstal.

Okamžitě poté, jak mi ukládá zákon, jsem svolal krizovou a havarijní komisi, protože objekt jevil známky narušení statiky a hrozil zřícením do nejrušnější křižovatky ve městě. Vámi zmocněný právník během večerního jednání téhož dne potvrdil, že zmocněná opavská stavební firma nemá kapacity, vybavení a prostředky na statické zajištění budovy, a podepsal protokol, ve kterém souhlasil s postupem zajištění vypracovaným třemi přizvanými experty – statiky. Následovala práce desítek lidí, kteří objekt zajistili proti destrukci. Tato práce skončila v sobotu 8. 4. večer. V pondělí 10. 4. jste se pak dostavil na poradu vedení na radnici, kde jste před mnoha svědky poděkoval městu a hasičskému sboru za rychlou a účinnou akci, souhlasil s provedenými pracemi a s úhradou faktur za ně. Místo zaplacení jste však pod vykonstruovanými záminkami faktury VOKD, a.s., Hasičského záchranného sboru města Ostravy i Dopravního podniku Ostrava neuhradil a opakovaně jste je vrátil zpět.

Dále jste pak činil vše možné, jenom ne to, co Vám ukládá zákon a o co Vás žádal stavební úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: nepředložil jste dokumenty, na základě kterých by Vám mohlo být vydáno stavební povolení, abyste odstranil následky havárie. Místo řádného plnění povinností vlastníka nemovitosti i nadále kličkujete mezi zákony a paragrafy a snažíte si vytvořit v médiích obraz podnikatele – chudáka šikanovaného úředníky. Proti těmto Vašim snahám se, pane Kolku, jako primátor města Ostravy důrazně ohrazuji a říkám Vám, že za způsobený stav i za liknavost při jeho odstranění nesete odpovědnost pouze Vy!

V médiích jste se nechal slyšet, že potřebujete podnikat a že na zákonné lhůty spojené se stavebně-správním řízením nemáte čas. Ve svých posledních prohlášeních se také zmiňujete o „havárii způsobené vyšší mocí“ – na to vše Vám znovu opakuji, že žádná vyšší moc, ale pouze Vy a Vaše pohrdání právem způsobilo tuto havárii. A chcete-li skutečně v Ostravě podnikat, pak si čas na to, abyste splnil požadavky stavebního zákona, prostě budete muset udělat.

A jestliže, jak píšete ve svém posledním dopise, opravdu nemáte peníze na kvalitní opravu Módního domu Ostravica-Textilia, pak Vám, pane Kolku, mohu poradit pouze jediné: Prodejte jej co nejdříve někomu, kdo bude lépe než Vy ctít tradici a architektonickou hodnotu svého času jednoho z nejvýstavnějších obchodních domů v republice, a kdo dostojí svým povinnostem vyplývajícím ze zákona.

 

Evžen Tošenovský, primátor města Ostravy
Petiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava