f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Dopis primátorovi od společnosti AMADEUS REÁL (z 3. 6. 2012)

 Odpověď na dopis ze dne 22. května 2012.
K rukám Ing. Petra Kajnara, primátora
V Praze dne 3. června 2012

Věc:    Odpověď na dopis ze dne 22. května 2012Vážený pane primátore,                                                                  .
dovolte, abychom tímto reagovali na Váš dopis čJ.SMO/ 165837 /12/LPO/Car ze dne 22. května 2012, který nám byl doručen dne 29.5.2012 do datové schránky.

V tomto dopise jste společnost AMADEUS. REÁL, a.s., IČ: 272 41 131, se sídlem Praná 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 (dále jen Společnost1) informoval o stanovisku statutárního města Ostrava (dále jen „SM?1) k předchozí korespondenci a vyzval jste Společnost k osobnímu jednání na den 5.6.2012 ve 14 hodin ohledně dalšího postupu ve věci odstoupení Společnosti od kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu uzavřené dne 29. května 2009 mezi ŠMO a Společností, jejímž předmětem byla koupě pozemků pro výstavbu ^.Obchodního centra Ostravica" (dále jen „Smlouva" a „OC Ostravica"). ÝLodstoupení od Smlouvy došlo dne 12. března 2012.

Máme bohužel velmi negativní zkušenost s osobním jednáním se zástupci SMO, konkrétně se zástupci městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, jejichž neuvážené kroky, velmi neférový přístup a porušení Smlouvy zapříčinily kolaps projektu OC Ostravica. Z tohoto důvodu jsme doposud upřednostňovali písemnou komunikaci.

Nicméně po zvážení Vaší výzvy a vývoje naší komunikace jsme připraveni se osobního jednání ohledně projektu OC Ostravica účastnit.

Nejsme však schopni na Vaši výzvu k jednání reagovat takto obratem a účastnit se jednání během 4 pracovních dnů ve Vámi stanoveném termínu po doručení výzvy. Hlavní komplikací je nepřítomnost odpovědných členů vedení naší Společnosti. Jednotlivé osoby a akcionář jsou totiž v následujících týdnech střídavě v zahraničí s tím, že kompletní vedení Společnosti se bude na věc schopno sejít až začátkem měsíce července.

Pokud na straně SMO skutečně existuje zájem na osobním jednání o uspokojivém řešení současných vztahů týkajících se realizace projektu OC Ostravica, navrhujeme uskutečnění jednání v průběhu měsíce srpna. Nepovažujeme za vhodné datum jednání z.naší strany stanovovat jakkoli direktivně a v průběhu tohoto měsíce se Vám termínově přizpůsobíme (s výhradou týdne od 27.8.2012 do 31.8.2012, kdy vedení společnosti opět nebude kompletní).


S očekáváním Vaší odpovědi a s pozdravem,
AMADEUS REÁL, a.s.
Václav Klán
člen představenstvaPetiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava