f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Nejohroženější nemovité památky

Nejohroženější nemovité památky, npu.cz, 1. 2. 2012


Anotace: Domy čp. 3099 a 241 tvořily původně jediný objekt Moravsko-ostravské obchodní a průmyslové banky, dříve pod čp. 241. Stavba budovy na pomezí pozdního historismu a secese probíhala v letech 1904-1905. Jejími autory byli přední architekti své doby Julius a Wunibald Deiningerové, otec a syn, kteří zvítězili se svým návrhem na sídlo bankovního domu v architektonické soutěží vyhlášené roku 1903. Zajímavostí návrhu bylo funkční uspořádání domu, který byl rozdělen na dva částečně samostatné celky – východní a západní, využívající však společné zázemí a důmyslný úsporný systém propojujících komunikací. Objekt vystavěný v urbanisticky exponované poloze, na ulici 28. října proti Smetanovu náměstí, navazuje na západní straně na obchodní dům Textilia/Ostravica, s nímž byl později i propojen. Členitá budova s vnitřními dvory se obrací do náměstí reprezentativním jižním průčelím, které bylo rozčleněno na zvýšený parter, patra a vysokou mansardovou střechu. Ke zvýraznění středního pásu v úrovni 2. a 3. patra bylo využito pěti trojbokých arkýřů zakončených věžičkami a štíty přecházejícími již do prostoru střechy. Zbývající průčelí byla řešena jednoduše, celá plocha fasády byla obložena kamennými deskami. V realizované stavbě zabíral bankovní provoz část přízemí, zbytek přízemí a 1. patro byly vyhrazeny obchodním účelům a vyšší podlaží sloužila jako luxusní byty. Komerčním účelům a bydlení sloužila budova až do 80. let 20. století, poté byty nahradily kanceláře a sklady OD Prior.
Stav: Exteriér budovy je dnes oproti původnímu vzhledu poněkud zjednodušen, a to v důsledku poválečných oprav objektu neobnovujících důsledně dekorativně pojatou fasádu a dílčích utilitárních úprav v průběhu 50-70. let 20. století. V roce 1992 byla hodnotná architektura prohlášena za kulturní památku a roku 1997 došlo k rozdělení domu na dvě čísla popisná. V roce 2000 byla při nepovolené rekonstrukci degradována část dispozice v západní polovině domu vybouráním několika příček s cílem vytvořit volnější prostor. Současný stav – dlouhodobá absence základní údržby ze strany předchozích i současných majitelů a nedostatečné zajištění proti vnikání a devastační činnosti nežádoucích osob způsobilo zhoršení stavebně-technického stavu objektu, který v uplynulém roce eskaloval. Chybějící střešní krytina nad dvorními trakty, chybějící části okapového systému a výplně okenních otvorů podpořily rozvoj starších a vznik nových statických poruch, degradaci konstrukcí krovu a zdiva vlivem opakovaného zatékání, devastaci interiérů. Současným vlastníkem je od roku 2008 fa Amádeus Real, která zvítězila v developerské soutěži na další využití celého bloku zahrnujícího i komplex obchodního domu Textilia/Ostravica. V roce 2010 předložila firma NPÚ v Ostravě ke schválení projekt počítající s rozsáhlými demolicemi zjm. v případě budovy Obchodní a průmyslové banky. Zamítavé stanovisko vedlo posléze vlastníka v roce 2011 k žádosti na MK ČR o zrušení prohlášení objektu Obchodní a průmyslové banky za kulturní památku pro její špatný stavebně-technický stav a ztrátu památkových hodnot. Řízení o zrušení prohlášení stále probíhá.
  Vloženo: 1.2.2012, poslední změna: 1.2.2012.


zdroj: http://monumnet.npu.cz/ohr/ohrdetail.php?IdReg=118854&Limit=25Petiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava