f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – žádost ze dne 25.2.2012 – prodloužení lhůty pro poskytnutí informace

K Vaší žádosti ze dne 25.2.2012 (Magistrát města Ostravy obdržel dne 27.2.2012), kterou jste následně upřesnil žádostmi ze dne 6. 3. 2012  (Magistrát města Ostravy obdržel dne 8.3.2012 a 12.3.2012), o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme, že Magistrát města Ostravy prodlužuje lhůtu pro poskytnutí informace v souladu s §14 odst. 7 písm. b) výše jmenovaného zákona, a to o 10 dní.

Zdůvodnění:
Ve svých žádostech se dožadujete poskytnutí veškerých žádostí, odstoupení od smlouvy, výpovědí
smlouvy a ostatních jednostranných právních úkonů týkajících se nemovitostí na nám. Dr. E.
Beneše, v k.ú. Moravská Ostrava, a dále o poskytnutí veškerých smluv, včetně všech příloh a
dodatků uzavřených mezi statutárním městem Ostrava a níže uvedenými společnostmi:

- AMÁDEUS REAL, a.s.
- AMON REAL, a.s.
- AMÁDEUS REAL NÁSTUPNICKÁ, a.s.
- AMÁDEUS spol. s.r.o.
- AMÁDEUS OSTRAVA, a.s.
- AMÁDEUS VÝCHOD, a.s.
- OSTRAVICA FASHION a.s.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vyhledávání a sběr objemného množství informací jak na úseku
samosprávy, tak na úseku státní správy, prodlužuje Magistrát města Ostravy lhůtu pro poskytnutí
informace, jak je uvedeno výše.

Ing. Josef Kavala
vedoucí odboru majetkovéhoPetiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava