f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 19. 01. 2012

(1431/RMOb1014/25/12 04/OM/25) Návrh na revokaci usnesení č. 4740/61/10 za dne 12. 8. 2010 a udělení souhlasu s umístěním a realizací stavby „Obchodní centrum Ostravica” na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a uzavření smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu (lokalita ul. Nádražní).

Usnesení číslo: 1431/RMOb1014/25/12
04/OM/25
Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
1) revokuje
usnesení rady městského obvodu č. 4740/61/10 ze dne 12. 8. 2010 ve věci umístění stavby
„Obchodní dům Ostravica”

2) rozhodla
neudělit společnosti AMÁDEUS REAL, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78,
IČ 272 41 131, souhlas s umístěním a realizací stavby „Obchodní centrum Ostravica“ na pozemcích parc. č. 405/1, ostatní plocha zeleň, parc. č. 405/3, zastavěná plocha a nádvoří, stavba, parc. č. 405/4, zastavěná plocha a nádvoří, stavba, parc. č. 405/5, zastavěná plocha a nádvoří, stavba, parc. č. 405/8, zastavěná plocha a nádvoří, stavba, parc. č. 405/9, zastavěná plocha a nádvoří, stavba, parc. č. 407/1, zastavěná plocha a nádvoří, stavba, parc. č. 407/2, zastavěná plocha a nádvoří, stavba, parc. č. 407/3, zastavěná plocha a nádvoří, stavba a parc. č. 466/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3494/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3494/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3550/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3584/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3589/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3589/33, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pro účely územního řízení ve smyslu ust. § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

3) zmocňuje
vyrozumět žadatele o rozhodnutí dle bodu 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru Termín: 28. 02. 2012

zdroj: http://www.moap.cz/cs/radnice/organy-samospravy/rada-mestskeho-obvodu/usneseni-rady/volebni-obdobi-2010-2014/dokumenty-2010-2014/c-documents-and-settings-mop227-plocha-rmob-volebna-obdoba-2010-2014-25.-rada-19.01.2012-usnesena-r025_anonym.pdfPetiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava