f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 15.2.2012

ZÁPIS z 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 15.2.2012 P. Becher: [...] Dotázal se zodpovědných představitelů města, co učiní pro záchranu kulturních nemovitých památek, které souhrnně nazývá blok tří domů Ostravica Textilia. Ví, že se jedná o tři nemovitosti a jsou mezi nimi památky zapsané na seznamu kulturních památek České republiky. Kulturní nemovité památky, které v současné době vlastní developerská skupina Amadeus, která odkupuje pozemky od města k těmto budovám přiléhající. Dotázal se, co vedení města učiní pro záchranu těchto památek a dodal svou osobní výzvu jakožto člen komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické, kde inicioval usnesení směrem k radě města, aby se představitelé města zasadili všemi možnými prostředky pro záchranu těchto památek. Uvedl, že se dozvěděl, že toto usnesení komise nebylo členům rady města předáno, a proto členy rady města veřejně vyzval, aby využili jako řídící orgán města všech možných prostředků pro záchranu těchto kulturních památek. Myslí si, že Ostrava jich nemá zase tolik, a je toho názoru, že by byla velká škoda o ně přijít.

[...]

P. Becher se dotázal členů rady města, zda obdrželi zápis s výzvou z komise muzejní, letopisecké,
názvoslovné a heraldické Rady města Ostravy, která se konala 19.1.2012 a zda v rámci tohoto zápisu obdrželi i výzvu komise, která vyzývala představitele města k okamžitým krokům, které povedou k záchraně cenných historických kulturních památek. Sdělil, že ve zkrácené podobě bude říkat objektu Textilie. Předpokládá, že dostávají zápisy ze všech komisí.

Ing. Kajnar odpověděl, že možná zápis dostali, ale že on osobně neví, zda zápis dostal. Neví, jak byla výzva adresována, ale pokud by byla adresována na radu města, tak by to asi dostal.

P. Becher uvedl, že je zvláštní, že v zápise výzvu neobdrželi a dotázal se, kde skončila, protože byla
jednohlasně všemi členy komise přijata. Výzva byla přijata a směřována na představitele města a je zvláštní, že se k nim nedostala.

Ing. Hrotík vysvětlil, proč nebyl zápis radě města s výzvou doručen.

Ing. Kajnar uvedl, že pochopil, že komise dala takovou výzvu do prostoru všem a je tedy potřeba ji
adresovat radě města.

P. Becher neví, kdo rozhodl o tom, zda to bylo nebo nebylo správně adresováno. Sdělil, že je možné, že tam byla formulace vedení města nebo představitelům města, což si myslí, že je v tomto kontextu zcela zřejmé. Možná to odboru nestačilo, aby to radě města dodali. Sdělil, že komise to přeformuluje, aby to bylo adresováno přímo radě města. Neví, komu jinému by to měla komise směřovat. Předpokládá, že sami sobě ne a odboru taky ne. V zápise to bylo jednoznačně deklarováno. Myslí si, že jde o dostatečně závažnou výzvu a byl by nerad, aby se to někde ztrácelo na magistrátě.

Ing. Kajnar sdělil, že vše co p. Becher formuluje, je dostatečně závažné a nemělo by se to ztrácet. Dále sdělil, že si je jistý, že u bodu „Informace o činnosti orgánů města“ slíbil, že v organizačním a různém odpoví na jisté dotazy, ale že zapomněl na jaké a požádal členy zastupitelstva města, aby mu je připomněli.

zdroj http://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/volebni-obdobi-10-14/c-documents-and-settings-capcovale-plocha-za-pis-zapis_15-zm.pdfPetiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava