f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Zastupitelstvo města, 20. zasedání konané dne 24.09.2008

Schválení výsledku "developerské soutěže".
Zastupitelstvo města
k usnesení RM č. 5247/71
 ze dne 09.09.2008
 
(č.usnesení)

(zn.předkl.)
1344/20

34
1)
p r o j e d n a l o
 
- nabídky zájemců o koupi nemovitostí na nám. Dr. Edvarda 
  Beneše v Moravské Ostravě, a to:

  budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 405/3
  a pozemku parc.č. 405/3 - zast. pl. a nádvoří o celkové 
  výměře 193 m2

  dále pozemků

  parc.č. 405/4 - zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 49 m2
  parc.č. 405/5 - zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 44 m2
  parc.č. 405/8 - zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 20 m2
  parc.č. 405/9 - zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 158 m2
  parc.č. 407/1 - zast. pl. a nádvoří  o celkové výměře 29 m2
  parc.č. 407/2 - zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 172 m2
  parc.č. 407/3 - zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 18 m2

  a části pozemku o výměře 4685 m2 oddělené z pozemku parc.č. 

  405/1 - ost. plocha zeleň geometrickým plánem č. 3044-
  10/2008 ze dne 14.2.2008 a nově označené jako pozemek 
  parc.č. 405/15 - ost. plocha, zeleň 

  v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
  svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
  za účelem jejich zastavění
  podle důvodové zprávy

- hodnocení architektonických studií využití výše uvedených 
  nemovitostí nabízených k prodeji za účelem zastavění, které 

  byly doloženy k nabídkám některých uchazečů,
  zpracované nezávislým odborníkem,
  podle přílohy č. 3 předloženého materiálu
1344/20

34
2)
r o z h o d l o
 
o pořadí, ve kterém budou zájemci o koupi nemovitostí na nám. Dr. Edvarda Beneše v Moravské Ostravě specifikovaných
v předchozím bodě tohoto usnesení vyzýváni k jednání ve smyslu bodu 3) tohoto usnesení takto: 
1. místo AMÁDEUS REAL a.s., OSTRAVICA FASHION, a.s.
2. místo C21 s.r.o. 
3. místo Quinlan Private Golub s.r.o.  
1344/20

34
3)
u k l á d á
 
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím majetkového odboru 

a)  seznámil všechny zájemce o koupi nemovitostí na nám.
    Dr. Edvarda Beneše v Moravské Ostravě specifikovaných
    v bodě 1) tohoto usnesení (dále jen "nemovitosti na nám.
    Dr. Edvarda Beneše") s rozhodnutím zastupitelstva města
    o pořadí, v němž budou vyzýváni k jednání dle bodu 2) 
    tohoto usnesení, a o obsahu bodu 3) tohoto usnesení

b)  vyzval zájemce, který se umístil dle bodu 2) tohoto
    usnesení na prvním místě k zahájení přípravných jednání
    s Magistrátem města Ostravy, odborem majetkovým za účelem
    vypracování pracovního textu kupní smlouvy o prodeji
    nemovitostí na nám. Dr. Edvarda Beneše 
    a
    předložil zastupitelstvu města výsledek zmíněných jednání
    ve formě pracovního textu kupní smlouvy o prodeji 
    nemovitostí na nám. Dr. Edvarda Beneše k rozhodnutí 
    nejpozději na jeho třetím řádném zasedání následujícím 
    po zasedání zastupitelstva města, na němž bylo přijato 
    toto usnesení

c)  v případě, že zastupitelstvo města nerozhodne na straně 
    města o tom, že má být se zájemcem, který se umístil dle 
    bodu 2) tohoto usnesení na prvním místě, uzavřena kupní
    smlouva o prodeji nemovitostí na nám. Dr. Edvarda Beneše:

    vyzval zájemce, který se umístil dle bodu 2) tohoto
    usnesení na druhém místě k zahájení přípravných 
    jednání s Magistrátem města Ostravy, odborem majetkovým 
    za účelem vypracování pracovního textu kupní smlouvy o 
    prodeji nemovitostí na nám. Dr. Edvarda Beneše
    a
    předložil zastupitelstvu města výsledek zmíněných jednání
    ve formě pracovního textu kupní smlouvy o prodeji
    nemovitostí  na nám. Dr. Edvarda Beneše k rozhodnutí 
    nejpozději na jeho třetím řádném zasedání následujícím
    po zasedání zastupitelstva města, na němž byl projednán 
    prodej nemovitostí na nám. Dr. Edvarda Beneše zájemci, 
    jenž se umístil na prvním místě dle bodu 2)tohoto usnesení

d)  v případě, že zastupitelstvo města nerozhodne na straně 
    města o tom, že má být se zájemcem, který se umístil dle 
    bodu 2) tohoto usnesení na druhém místě, uzavřena
    kupní smlouva o prodeji nemovitostí na nám. Dr. Edvarda 
    Beneše:

    vyzval zájemce, který se umístil dle bodu 2)tohoto
    usnesení na třetím místě k zahájení přípravných 
    jednání s Magistrátem města Ostravy, odborem majetkovým 
    za účelem vypracování pracovního textu kupní smlouvy o 
    prodeji nemovitostí na nám. Dr. Edvarda Beneše
    a
    předložil zastupitelstvu města výsledek zmíněných jednání
    ve formě pracovního textu kupní smlouvy o prodeji  
    nemovitostí na nám. Dr. Edvarda Beneše k rozhodnutí 
    nejpozději na jeho třetím řádném zasedání následujícím 
    po zasedání zastupitelstva města, na němž byl projednán 
    prodej nemovitostí na nám. Dr. Edvarda Beneše zájemci, 
    jenž se umístil na druhém místě dle bodu 2)tohoto usnesení

e)  v případě, že zastupitelstvo města nerozhodne na straně 
    města o tom, že má být se zájemcem, který se umístil dle 
    bodu 2) tohoto usnesení na třetím místě, uzavřena kupní
    smlouva o prodeji nemovitostí na nám. Dr. Edvarda 
    Beneše:

    předložil ve spolupráci s odborem ÚHA zastupitelstvu 
    města návrh dalšího postupu ve věci prodeje nemovitostí 
    na nám. Dr. Edvarda Beneše 
 
Zodpovídá:
Kavala Josef, Ing.
 
Termín:
03.10.2008Petiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava