f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


Reakce na petici a články k tématu:

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25. 3. 2009

MATERIÁL čís. 58 / Návrh na změnu usnesení – prodej nemovitostí a věcí movitých v lokalitě nám. Dr. E. Beneše
Ve svém úvodní slově k materiálu náměstek primátora RNDr. Ženatý, Ph.D., zrekapituloval vývoj jednání o prodeji nemovitostí na náměstí Dr. Edvarda Beneše tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě předloženého materiálu. Zastupitelstvo města může dnes návrh společnosti AMÁDEUS REAL, a.s., přijmout, přistoupit na podmínky, že je jiná, složitější situace na finančním trhu, a rozložit platbu kupní ceny za pozemky v navržených letech, nebo návrh smluvního partnera odmítnout. Odmítnutí by znamenalo, že bychom sdělili smluvnímu partnerovi, že platí smlouva, jak byla dohodnuta v listopadu a vyzvali bychom jej, aby ji buď podepsal nebo odmítnul. V případě odmítnutí máme automaticky pořadí dalších uchazečů a začali bychom jednat s dalším v pořadí. Materiál prošel radou města s tím, že bude diskutován v politických klubech a v dalších orgánech města. Každá z těchto možností má své zastánce i odpůrce.

Ing. Šebesta – upozornil na to, že bychom s touto společností měli projednat splátkový kalendář, aby podmínky pro město byly lepší.

Ing. Juroška, Ph.D. – není to jen splátkový kalendář, jedná se současně o změnu ceny kontraktu. Jestli je možnost platby až do r. 2018, za tu dobu se změní hodnota peněz. Chtěl by odpověď, zda bude zachován férový přístup ke všem investorům, kteří se ucházeli, protože se mění cena a odlišují se podmínky, na základě kterých byla daná společnost vybrána.

RNDr. Ženatý, Ph.D. – když byly schvalovány podmínky prodeje toho pozemku, byla stanovena celá řada podmínek, ale nebyla stanovena žádná podmínka týkající se způsobu úhrady kupní ceny. Nebudou narušeny rovné podmínky.

Ing. Novák – za několik let u nás bude zavedeno euro, jak je toto zohledněno? Slyšel, že jeden ze žadatelů je ochoten zaplatit částku hned. Stálo by za to celou záležitost ještě zvážit a přehodnotit.

RNDr. Ženatý, Ph.D. – nevidí žádný problém v euru. Bude to přepočteno určeným fixním kurzem. Doporučil pokračovat v připomínkách, neobhajuje skálopevně tento materiál. Každý může zaujmout své stanovisko k návrhu hlasováním. 

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 23 pro, 10 proti, 15 se zdrželo hlasování. Neschváleno.Petiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava