f

ostravica-textilia.cz

Od hlavy k patě Vás oblékne Módní dům Ostravica

Takové bylo motto nejluxusnějšího obchodního domu v Ostravě

Dnes je však slavný palác módy opuštěn a chátrá

Nedopusťme, aby nám jej nakonec zbourali!

má 7548 signatářů

výzva petice seznam signatářů internetové petice papírová petice

dokumenty ohlasy v médiích videa tiskové zprávy ke stáhnutí


V Ostravě zuří válka mezi politiky o obchodní dům Ostravice

V Ostravě zuří válka mezi politiky o obchodní dům Ostravice, parlamentnilisty.cz, 14. 3. 2012

O jednu z nejlukrativnějších stavebních parcel v centru Ostravy svádí bitvu ostravští politici. Investor, který na tomto místě chtěl původně investovat 1,5 miliardy korun, městu Ostravě vypověděl smlouvu. Ostravský magistrát to chce zvrátit a hledá k tomu právní cesty a obvod, na jehož katastru pozemek leží, se brání tím, že investor nepředložil obvodu požadované dokumenty.

Jedná se o velmi lukrativní pozemek vedle komplexu tří budov známých pod názvem obchodní dům Ostravica. A v tom je zakopaný pes. Dva ze tří domů jsou totiž národní kulturní památkou, které chtěl investor původně propojit s nově postaveným obchodním centrem. To mělo vyrůst na místě německého domu, který byl v době druhé světové války poškozen a po ní zbourán.

Oznámení firmy Amadeus Real o odstoupení od kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu přišlo ostravskému primátorovi Petru Kajnarovi (ČSSD) na stůl v pondělí 12. března. Týká se objektů bývalého obchodního centra Ostravica a přilehlých pozemků v centru města. Společnost zdůvodňuje své rozhodnutí nemožností plnit závazky z uzavřené smlouvy v důsledku odvolání již dříve uděleného souhlasu ze strany městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

"Požadují vrácení částky 54 milionů korun, kterou už z celkové částky 83 milionů zaplatili, a také ušlý zisk. Centrální městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz zrušil souhlas vydaný při územním řízení v roce 2010. Vedení statutárního města přitom obvod o možné hrozbě odstoupení od smlouvy včas informovalo," sdělila mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Kajnar chtěl obvod Moravská Ostrava a Přívoz zrušit

Tomu však předcházela v minulých týdnech velká mediální přestřelka v regionálních denících mezi Kajnarem a vedením městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kdy primátor dokonce vyhrožoval obvodním radním zrušením obvodu.

"My jsme firmu Amádeus Real vyzvali, aby nám do 27. ledna předložili několik dokumentů," uvedl pro ParlamentníListy.cz Tomáš Kuřec, místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ČSSD).

"V prvé řadě jsme chtěli vědět, jak firma zajistila technický stav objektu historických budov Ostravice, aby dále nechátral. Dále jsme chtěli znát harmonogram výstavby. Protože se jedná o centrum města, kde je jak parkování, tak pohyb velmi obtížný, zajímal nás také model parkování a pohybu vozidel kolem stavby. Firma nám do dnešního dne neodpověděla, takže jsme nedali souhlas s umístěním stavby," řekl Kuřec a dodal: "Neodpověděli nám dodnes. Nepředložili nám nic, místo toho odnesli na město výpověď. To jen dokládá jejich zvláštní úmysly, které snad souvisí s tím, že se během týdne má otevírat jen několik desítek metrů vzdálené obchodní centrum Nová Karolina."

V odpovědi Kajnarovi byla rada obvodu jednotná

Také Lukáše Semeráka, radního obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za politické hnutí Ostravák výpověď smlouvy ze strany investora překvapila: "Ve čtvrtek 8. března jsme měli radu, kde jsme přijali stanovisko k dopisu primátora Kajnara, ve kterém jsme magistrátu doporučili přezkoumat, zda investor dodržuje vše podle smlouvy. A v tom jsme byli všichni zajedno, a to i členové ČSSD," uvedl pro ParlamentníListy.cz Semerák, který je v současné době na dovolené v zahraničí. V sedmičlenné radě centrálního ostravského obvodu jsou totiž čtyři členové politického hnutí Ostravak a tři členové ČSSD.

Doufám, že primátor konečně začne hájit naše zájmy

"Doufám, že se teď primátor Kajnar, o kterém všichni víme, že nemá kritiku rád, konečně postaví na stranu obvodu a města a bude hájit naše společné zájmy. Doteď jsem měl dojem, že hájí barvy investora, právě na úkor ostravských památek a nás občanů Ostravy," řekl Semerák a dodal: "Nechceme se dožít toho, že stromy v této části centra Ostravy budou vykácené, historické budovy zbořené, obehnané plotem, na kterém bude napsáno pozemek na prodej." Semerákovi se navíc nelíbí, že národní kulturní památka – módní dům Ostravica už dva roky chátrá. Investor ji přitom slíbil opravit a uvést do provozu.

Kajnar se však myšlenky na realizaci stavby právě touto společností nechce vzdát. „V této chvíli naši právníci studují všechny dostupné dokumenty se snahou odvrátit písemné odstoupení společnosti Amádeus Real od smlouvy, a s tím spojenou náhradu škody a ušlého zisku. Jsem přesvědčený o tom, že tím městský obvod přichází o možnost v brzké době smysluplně zastavět proluku, která zde vznikla po druhé světové válce. Mám velké obavy, aby se toto rozhodnutí neprojevilo negativně na budoucnosti bývalého módního domu Ostravica,“ uvedl v oficiálním tiskovém stanovisku primátor Petr Kajnar.

Památkáři trvají na svém, majitel má povinnosti ze zákona

Helga Kozelská Bencúrová, náměstkyně pro památkovou péči Národního památkového ústavu v Ostravě upozornila ParlamentníListy.cz na skutečnost, že Amádeus Real je v katastru nemovitostí pořád ještě uveden jako vlastník kulturních památek. "Proto je podle zákona povinen o památky pečovat a uchovávat je v dobrém stavu a chránit je před ohrožením, poškozením nebo zničením," řekla Kozelská Bencúrová. Podle ní je však na tahu ostravský magistrát a jeho oddělení památkové péče, které je výkonným orgánem v péči o památky.

Na dotaz ParlamentnichListů.cz, co bude s kulturní památkou Ostravica dál, směřovaný na oddělení památkové péče, odpověděla mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská velmi obecně: "Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Pokud tyto povinnosti vlastník neplní, vydá magistrát rozhodnutí o opatřeních, která je vlastník povinen učinit. Tato opatření směřují k zamezení zhoršování stavu. Jestli-že vlastník v určené lhůtě tato opatření neprovede, může magistrát rozhodnout, že se nezbytná opatření pro zabezpečení kulturní památky provedou na náklad jejího vlastníka. Amádeus Real odstoupil od záměru realizovat novostavbu, nesdělil nám však žádný záměr, jak bude dále nakládat se svým majetkem."

Módní dům Ostravica, kterou projektovala německá architektka Marie Frommerová, byl považován ve své době za velmi luxusní obchodní dům.

Ostravica byla postavena v letech 1928 a už v roce 1929 byla zajímavě vnitřně propojena se sousedními objekty nájemním a obchodním domem z roku 1911 od Felixe Neumanna a bankou z let 1904 a 1905 od Julia a Wunibalda Deiningerových. Už za první republiky byl módní dům vrcholem luxusu, ale i v dobách totality si zachovával zvláštní punc výjimečnosti.

Jako obchodní dům fungoval až do dubna roku 2000, kdy se v nárožní budově zřítily tři stropy. Stavební úpravy tehdy načerno prováděl podnikatel Kamil Kolek.Petiční výbor:
Lukáš Černohorský – tiskový mluvčí petičního výboru (kontakt) | Ondřej Polanský – koordinátor | Michal Šíma | – zakladatel stránek Módní dům Ostravica-Textilia na facebook.com

Veřejně podporují:
Jan Becher – knihkupec, zastupitel města Ostravy | Lukáš Jansa – advokát | Radovan Lipus – režisér | Jaroslav Němec – výtvarník | Ilona Rozehnalová – antikvářka | Martin Strakoš – historik architektury

Sběrné místo pro petiční archy: Antikvariát FIDUCIA Nádražní 30, Ostrava